SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ERWPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/22 18:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13/05/22 18:49 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
13/05/22 18:46 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565
13/05/22 17:58 รายละเอียดทรัพย์สิน
11/05/22 20:18 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565
05/05/22 19:56 แจ้งกำหนดการลดเงินทุนและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
27/04/22 21:08 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
27/04/22 19:30 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
04/04/22 21:50 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
29/03/22 17:06 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
28/03/22 20:20 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ครั้งที่ 17
15/03/22 18:43 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย (Record Date) วันที่ 1 มีนาคม 2565
25/02/22 19:33 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
25/02/22 19:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25/02/22 19:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่