SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ERWPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/01/22 20:15 การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
24/12/21 17:07 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
23/12/21 22:01 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ครั้งที่ 16
26/11/21 17:32 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
12/11/21 19:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12/11/21 19:06 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 19:05 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
12/11/21 18:51 แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
01/11/21 18:24 แจ้งกำหนดการลดเงินทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
13/08/21 18:11 แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
13/08/21 17:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 12:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13/08/21 12:38 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 12:36 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564
10/08/21 17:14 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่