SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FN - บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/21 19:52 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/05/21 12:46 บันทึกข้อตกลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง
27/04/21 20:32 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27/04/21 20:32 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
29/03/21 18:59 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
24/02/21 21:18 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
24/02/21 20:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24/02/21 20:04 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
24/02/21 20:04 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
21/01/21 21:08 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10/11/20 18:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/20 18:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10/11/20 18:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
09/10/20 13:01 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
31/08/20 19:36 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่