SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FN - บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
31/08/20 19:35 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
26/08/20 21:00 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
13/08/20 18:19 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 18:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 18:18 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
23/07/20 17:19 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23/07/20 17:19 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
23/07/20 09:11 กำหนดวันประชุม กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข Template)
22/07/20 19:31 กำหนดวันประชุม กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22/07/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
21/07/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
09/07/20 17:48 แจ้งแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท
02/06/20 21:19 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02/06/20 21:18 แจ้งกรรมการลาออก
13/05/20 09:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่