SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FN - บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/19 06:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10/05/19 22:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/19 22:27 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
07/05/19 20:24 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
24/04/19 21:23 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
24/04/19 21:18 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02/04/19 17:38 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
20/03/19 19:28 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
01/03/19 12:31 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)
28/02/19 21:34 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
28/02/19 21:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28/02/19 21:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/02/19 21:30 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/19 17:20 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
23/01/19 18:36 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่