SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FNS - บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
29/11/21 17:27 กรรมการลาออก
15/11/21 18:46 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
12/11/21 20:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 20:17 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 20:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
08/11/21 17:16 แจ้งการเสียชีวิตของประธานกรรมการบริษัท
16/08/21 19:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 19:23 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/08/21 19:23 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
04/06/21 20:05 แจ้งการลงทุนในบริษัท ขนม คาเฟ่ จำกัด
04/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2564
17/05/21 18:04 แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข แบบ F24-1)
14/05/21 19:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 19:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 19:07 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่