SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FTE - บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/05/19 21:37 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
24/04/19 17:15 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2562
12/04/19 17:23 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28/03/19 19:38 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05/03/19 17:13 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท
21/02/19 08:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
20/02/19 21:31 การเพิ่มทุนบริษัทย่อย (แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม)
20/02/19 20:41 การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข Template)
20/02/19 20:17 การเพิ่มทุนบริษัทย่อย
20/02/19 20:17 การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
20/02/19 20:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2562
20/02/19 20:14 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
20/02/19 20:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/01/19 12:50 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
19/11/18 17:38 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่