SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
29/11/21 18:52 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564
16/11/21 08:59 รายละเอียดทรัพย์สิน
16/11/21 08:59 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 60 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)
16/11/21 08:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 17:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
15/11/21 17:06 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
15/11/21 17:06 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
30/09/21 17:06 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564
01/09/21 19:05 แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ
27/08/21 12:33 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
20/08/21 17:14 แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ
16/08/21 18:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 17:59 รายละเอียดทรัพย์สิน
16/08/21 17:59 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 59 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)
16/08/21 17:55 รายงานผลกระทบและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการควบคุมที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่