SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/06/19 17:21 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14/05/19 17:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14/05/19 17:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/05/19 17:47 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/05/19 17:08 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02/05/19 07:58 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29/03/19 17:44 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28/02/19 19:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
28/02/19 18:51 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
28/02/19 18:39 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/02/19 18:35 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/02/19 18:34 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28/02/19 18:27 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
04/12/18 19:11 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัทฯ
14/11/18 17:29 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่