SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/10/21 07:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
26/10/21 07:30 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
26/10/21 07:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
27/09/21 17:47 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
31/08/21 12:40 ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
27/07/21 06:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
27/07/21 06:56 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
27/07/21 06:55 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
08/06/21 07:37 การแจ้งข่าวปิดโฮมโปร สาขารัชดาภิเษกชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน
04/06/21 09:17 การแจ้งข่าวปิดสาขาเอกมัยรามอินทราชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน
27/04/21 08:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
27/04/21 08:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
27/04/21 08:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/04/21 07:38 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
08/03/21 18:59 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่