SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/11/21 20:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/11/21 20:18 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
11/11/21 20:18 แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
11/11/21 20:17 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/11/21 20:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
09/08/21 20:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09/08/21 20:04 แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
09/08/21 20:04 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
09/08/21 20:03 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/08/21 20:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
09/08/21 20:03 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
17/05/21 07:17 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)  
14/05/21 18:08 แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
14/05/21 18:08 รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
14/05/21 18:06 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่