SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HUMAN - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)


ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/07/18 12:46 การเข้าลงทุนในบริษัท บริการบัญชีและภาษีซิกม่า จำกัด
21/06/18 18:47 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการทำ Big Lot
19/06/18 19:39 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561
15/06/18 12:33 ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
15/06/18 08:48 ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
14/05/18 06:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/05/18 06:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14/05/18 06:39 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
02/04/18 21:30 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28/03/18 17:08 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
23/03/18 13:22 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09/03/18 17:26 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
02/03/18 13:00 แจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท
26/02/18 17:29 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 (แก้ไข)
26/02/18 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่