SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HUMAN - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/01/22 21:30 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
07/01/22 17:56 ชี้แจงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละราย
04/01/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564
28/12/21 12:52 แจ้งกรรมการลาออก
21/12/21 12:57 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
17/12/21 17:05 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 การได้มาซึ่งหุ้นของ DataOn Group และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุนให้กับ Private Placement และการกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
17/12/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
16/12/21 13:16 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 การได้มาซึ่งหุ้นของ DataOn Group และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุนให้กับ Private Placement และการกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติมและแก้ไข Record Date)
15/12/21 08:03 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 การได้มาซึ่งหุ้นของ DataOn Group และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุนให้กับ Private Placement และการกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2565
11/11/21 21:48 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/11/21 21:48 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/21 21:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10/08/21 06:34 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/08/21 06:33 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/08/21 06:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่