SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/01/22 17:25 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด และ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
11/01/22 12:31 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด และ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
04/01/22 07:22 แจ้งผลการการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10/11/21 17:32 แจ้งการเพิ่มและแต่งตั้ง กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ
10/11/21 17:30 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/21 17:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10/11/21 17:28 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/10/21 18:37 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
01/10/21 07:01 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
11/08/21 17:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 17:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 17:05 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 17:18 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/21 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12/05/21 17:15 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่