SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/10/20 07:54 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า
18/08/20 12:51 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เพิ่มเติมประจำปี2563ของบริษัทฯ
13/08/20 17:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 17:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
07/07/20 12:51 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ
14/05/20 17:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14/05/20 17:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14/05/20 17:11 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
08/05/20 12:33 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 (E-AGM) บนเว็บไซต์บริษัทฯ
29/04/20 19:32 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27/04/20 21:27 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07/04/20 21:22 แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
23/03/20 12:47 เลื่อนวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ
12/03/20 19:07 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่