SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/03/18 19:02 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2561ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22/02/18 18:09 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)
22/02/18 18:08 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
22/02/18 17:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
22/02/18 17:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22/02/18 17:54 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
15/01/18 19:25 แจ้งผลการการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
08/11/17 19:02 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
08/11/17 19:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
08/11/17 18:59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
18/10/17 18:08 แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
02/10/17 08:21 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561ล่วงหน้า
10/08/17 17:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10/08/17 17:43 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
10/08/17 17:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่