SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/17 18:22 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
09/11/17 18:14 รับใบสั่งซื้อและใบสั่งจ้างสัญญาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Service กสทช.
06/11/17 17:22 ใบสั่งจ้าง สัญญาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายใยแก้วนำแสง สกอ.
31/10/17 18:10 การลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16/10/17 18:34 แจ้งผู้บริหารลาออก
21/09/17 08:28 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2560
14/09/17 13:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
14/09/17 13:13 นโยบายการนำส่งงบการเงิน
14/09/17 13:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
14/09/17 13:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
14/09/17 13:11 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
14/09/17 13:11 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
14/09/17 08:26 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ICN เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กันยายน 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่