SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/03/21 12:44 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
25/02/21 07:56 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25/02/21 07:19 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
25/02/21 07:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 07:11 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 07:10 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
18/01/21 08:23 แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
07/01/21 13:00 โครงการจ้างขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Backhaul และขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Border
16/12/20 13:16 โครงการจัดซื้อระบบ ICT และ Health Tech
26/11/20 17:59 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขครั้งที่ 1)  
26/11/20 17:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)
26/11/20 17:22 ชี้แจงแก้ไขงบการเงินไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
26/11/20 08:25 วันหยุดประจำปี 2564
13/11/20 12:31 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13/11/20 12:30 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่