SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/19 18:13 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13/11/19 18:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13/11/19 18:10 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
11/11/19 17:30 วันหยุดประจำปี 2563
30/09/19 08:58 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25/09/19 08:39 รายงานผลการประกวดราคาโครงการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
24/09/19 17:24 รายงานผลการประกวดราคา
06/09/19 17:40 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
26/08/19 17:21 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
23/08/19 17:04 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
20/08/19 08:57 รายงานการชนะการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบ Figure-8 Corrugated Steel Type Amour
07/08/19 07:56 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
07/08/19 07:51 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07/08/19 07:49 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
23/07/19 08:58 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่