SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/10/21 17:19 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า
30/09/21 12:31 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28/09/21 08:56 การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
28/09/21 06:46 การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
01/09/21 06:32 โครงการจ้างอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น้ำรองรับการใช้งานวงจรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ระบบ
13/08/21 07:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 06:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 06:30 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
22/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564
31/05/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
13/05/21 06:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13/05/21 06:39 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 06:37 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/05/21 07:42 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
05/05/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่