SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IIG - บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/10/21 12:42 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
02/09/21 17:49 การลงทุนในบริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด (แก้ไข)
01/09/21 18:08 การลงทุนในบริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด
11/08/21 18:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 18:18 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 18:15 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
23/07/21 13:10 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
11/06/21 18:12 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
18/05/21 12:58 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ
14/05/21 08:53 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
13/05/21 18:50 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/05/21 18:50 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 18:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
10/05/21 13:04 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30/04/21 18:10 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่