SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ILINK - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/08/21 17:15 แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
11/08/21 21:20 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
11/08/21 19:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 19:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 19:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
03/08/21 12:30 รายงานการลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ กับการไฟฟ้านครหลวง
02/08/21 17:07 แบบรายงานผลการขายหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30/07/21 06:57 รายงานการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1
22/07/21 12:45 รายงานการได้รับหนังสือสั่งจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Underwater Optical Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากการไฟฟ้านครหลวง
19/07/21 20:57 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เกี่ยวกับโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
14/07/21 06:35 แจ้งความคืบหน้า รถไฟฟ้าไร้คนขับ (APM) ขบวนที่ 6 (ขบวนสุดท้าย) มาถึงประเทศไทย
13/07/21 07:02 รายงานการลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควี ตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)
08/07/21 17:11 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
08/07/21 06:33 แจ้งการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
07/07/21 13:16 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่