SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INGRS - บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/10/21 18:43 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564-51 เกี่ยวกับการให้สัตยาบันรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
21/09/21 17:02 แจ้งการอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ - (แก้ไข)
14/09/21 20:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/09/21 20:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2564
14/09/21 20:38 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564-65 (สอบทานแล้ว)  
14/09/21 17:10 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564-50
14/09/21 17:10 แจ้งการอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ
02/07/21 17:44 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14/06/21 19:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2564
14/06/21 19:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทาน)
14/06/21 19:28 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564-2565 (สอบทานแล้ว)  
14/06/21 17:01 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564-49
09/06/21 17:00 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
31/05/21 17:01 แจ้งให้ทราบถึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายของประเทศมาเลเซีย (Total Lockdown)
28/05/21 17:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่