SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/11/17 18:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
11/08/17 17:10 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
11/08/17 17:07 แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
11/08/17 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
11/08/17 17:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
03/07/17 09:23 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
26/05/17 17:24 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่
12/05/17 17:58 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
12/05/17 17:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
12/05/17 17:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
04/05/17 17:36 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28/04/17 17:53 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
24/04/17 17:22 การแก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จากัด (มหาชน)
21/04/17 17:14 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
21/04/17 17:13 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่