SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/06/20 12:59 การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18/06/20 12:56 การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14/05/20 18:00 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
14/05/20 17:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14/05/20 17:41 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/05/20 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
31/03/20 18:02 การเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
19/03/20 18:44 เลื่อนวันหยุดประเพณี เทศกาลสงกรานต์ 13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2563
20/02/20 19:12 การประกาศงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
20/02/20 17:55 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
20/02/20 17:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
20/02/20 17:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
15/11/19 17:15 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14/11/19 17:20 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
08/11/19 17:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่