SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/11/19 17:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
08/11/19 17:31 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
01/11/19 17:01 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
26/09/19 07:54 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562 ของบริษัท ฯ
13/08/19 08:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) (แก้ไข)
09/08/19 17:51 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
09/08/19 17:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09/08/19 17:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
01/07/19 08:53 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
14/05/19 12:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (เพิ่มเติมข้อมูล)
10/05/19 17:04 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
10/05/19 17:04 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
10/05/19 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
10/05/19 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
03/05/19 17:54 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่