SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/18 17:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09/11/18 17:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
09/11/18 17:50 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
12/10/18 17:00 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
10/08/18 12:30 รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน (เพิ่มเติม)
10/08/18 08:45 รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน
09/08/18 21:19 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
09/08/18 21:19 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
09/08/18 21:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
02/07/18 08:55 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
14/05/18 17:30 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
14/05/18 17:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14/05/18 17:30 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/05/18 17:29 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
25/04/18 17:49 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่