SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INSET - บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
05/08/21 09:28 การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข )
05/08/21 08:00 การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
05/08/21 07:59 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/08/21 07:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
05/08/21 07:58 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/07/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
11/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
24/05/21 07:26 หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
20/05/21 13:29 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
06/05/21 08:47 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/21 08:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/05/21 08:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
30/04/21 17:13 แจ้งผู้บริหารลาออก
28/04/21 17:51 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21/04/21 17:09 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่