SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IP - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/10/21 17:05 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ประจำปี 2564
05/10/21 08:19 สรุปข้อสนเทศ IP-W1
05/10/21 06:30 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IP-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2564
01/10/21 08:18 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)
08/09/21 08:49 การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) "โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา" (แก้ไข)
07/09/21 17:18 การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) "โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา"
31/08/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564
30/08/21 07:08 หุ้นเพิ่มทุนของ IP เริ่มซื้อขายวันที่ 31 สิงหาคม 2564
27/08/21 17:04 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
24/08/21 17:07 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
13/08/21 08:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 08:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 07:58 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
27/07/21 13:08 การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท
19/07/21 08:45 แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่