SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ITD - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/10/21 17:00 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 (งานโยธา)
01/10/21 17:00 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
20/08/21 17:18 ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และเงินให้กู้ยืมสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564
16/08/21 19:50 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข format ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  
16/08/21 18:53 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/08/21 18:53 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/08/21 18:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
21/06/21 17:11 การแต่งตั้งประธานกรรมการ และการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แก้ไขรายละเอียด)
14/06/21 17:18 การแต่งตั้งประธานกรรมการ การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
08/06/21 17:01 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
31/05/21 17:04 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนราชพฤกษ์จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง: สัญญา G-TN-9B
28/05/21 08:50 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข Template)
27/05/21 18:32 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21/05/21 17:13 ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564
17/05/21 22:04 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่