SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ITEL - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/10/21 19:09 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
17/09/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
16/09/21 08:28 หุ้นเพิ่มทุนของ ITEL เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กันยายน 2564
06/09/21 21:59 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3) (แก้ไขวันที่ วาระที่ 4)
03/09/21 09:11 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3) (เพิ่มเติม)
03/09/21 08:41 ขอเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3
02/09/21 18:45 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W2 (F53-5)
02/09/21 18:18 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3)
10/08/21 17:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 17:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 17:07 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
02/08/21 19:20 แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W2)
21/07/21 08:21 22 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ITEL-W2
15/07/21 18:36 แจ้งการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียน ITEL จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
13/07/21 08:11 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ITEL-W2
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่