SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JMT - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/10/21 13:12 แนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
11/10/21 13:09 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
08/10/21 08:36 หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2564
04/10/21 18:18 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
04/10/21 18:17 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W3 (F53-5) และ JMT-ESOPW1 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
04/10/21 18:02 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W3 (F53-5)
10/09/21 08:34 หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2564
03/09/21 18:00 กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W3
03/09/21 18:00 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W2 (F53-5)
03/09/21 17:58 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข3)
30/08/21 07:59 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข2)
27/08/21 12:30 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
27/08/21 09:33 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
27/08/21 08:01 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
16/08/21 17:20 การไม่ปรับสิทธิของ JMT-ESOP W1
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่