SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KK - บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/05/22 06:30 หุ้นเพิ่มทุนของ KK เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
17/05/22 13:11 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
10/05/22 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10/05/22 17:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/05/22 17:14 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
05/05/22 13:10 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์บริษัท
26/04/22 17:36 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25/03/22 13:11 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24/02/22 17:22 แจ้งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
24/02/22 17:14 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24/02/22 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24/02/22 17:12 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
18/02/22 12:56 แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565
14/01/22 13:02 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
09/12/21 13:11 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่