SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KKC - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/03/20 08:40 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ KKC
02/03/20 17:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
02/03/20 17:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
02/03/20 17:13 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
02/03/20 13:30 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
30/01/20 12:45 รายงานผลการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
25/12/19 12:36 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
12/12/19 07:41 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06/11/19 17:41 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
06/11/19 17:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
06/11/19 17:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
28/10/19 12:54 แจ้งวันหยุดทำการที่ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2563
04/10/19 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2562
03/10/19 08:29 หุ้นเพิ่มทุนของ KKC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ตุลาคม 2562
01/10/19 12:50 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่