SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/01/22 17:02 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20/01/22 18:13 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แก้ไข PDF
18/01/22 13:26 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ จ่ายปันผลประจำปี 2564 (แก้ไข Template 3)
17/01/22 08:59 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ จ่ายปันผลประจำปี 2564 (แก้ไข Template 2)
17/01/22 08:42 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ จ่ายปันผลประจำปี 2564 (แก้ไข Template)
14/01/22 19:47 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
04/01/22 13:29 ขอยกเลิกโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
22/12/21 20:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22/12/21 20:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2564
22/12/21 20:43 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
01/12/21 08:08 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
01/10/21 08:12 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
10/09/21 17:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/09/21 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/09/21 17:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่