SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/10/17 17:15 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
02/10/17 17:14 การแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)
02/10/17 17:14 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
14/09/17 12:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/09/17 12:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2560
14/09/17 12:34 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
20/07/17 09:41 แจ้งสารสนเทศการยกเลิกการนำบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20/07/17 09:38 แจ้ง การยกเลิกการนำบมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชนจดทะเบียนในSET และ อนุมัติการควบบริษัทของบริษัทย่อย
14/06/17 12:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2560
14/06/17 12:36 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
14/06/17 12:35 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
30/05/17 17:30 แจ้งกรรมการลาออก
02/05/17 13:23 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดของบริษัทประจำปี 2560
04/04/17 13:16 แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
16/03/17 12:51 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่