SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/02/21 17:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/01/21 17:06 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซด์ของบริษัท
18/01/21 17:35 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (แก้ไข)
18/01/21 08:49 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) แก้ไข Temple
15/01/21 17:40 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15/01/21 17:39 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
15/01/21 17:38 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
25/12/20 13:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/12/20 13:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563
25/12/20 13:15 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
15/12/20 17:01 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
27/11/20 17:04 ชี้แจงเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
30/10/20 17:02 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
30/10/20 17:01 แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร
01/10/20 12:33 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่