SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/10/20 12:33 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
30/09/20 13:05 แจ้งกรรมการลาออก
11/09/20 13:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/09/20 13:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2563
11/09/20 13:05 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
12/06/20 12:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2563
12/06/20 12:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
12/06/20 12:41 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
29/04/20 17:13 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16/03/20 12:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2563
16/03/20 12:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
16/03/20 12:42 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
13/03/20 08:48 แจ้งมติที่ประชุมBOD เรื่องโครงการ ESOP ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI, BCP และ KSL
12/03/20 19:04 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562-2563
10/03/20 20:29 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์บริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่