SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/02/20 18:47 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20/02/20 21:25 แจ้งเรื่องโครงการ ESOP ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI, BCP และ KSL
23/01/20 17:06 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท
15/01/20 08:58 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข)
15/01/20 08:45 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
14/01/20 18:36 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
25/12/19 12:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25/12/19 12:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2562
25/12/19 12:37 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
20/12/19 17:20 การแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)
09/12/19 17:05 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
09/12/19 17:04 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562
01/10/19 13:13 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
16/09/19 12:46 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
16/09/19 12:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่