SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/03/18 12:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2561
16/03/18 12:38 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
06/03/18 19:02 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัท
28/02/18 21:21 แจ้งเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และโครงการ BBGI ESOP
27/02/18 17:14 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขวาระ 3 และ 4.4)
27/02/18 17:10 แจ้งการลาออกและแต่งตั้งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
21/02/18 12:40 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขวาระ 4.2)
20/02/18 18:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18/01/18 19:28 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12/01/18 18:08 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
28/12/17 12:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2560
28/12/17 12:45 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/12/17 12:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
07/12/17 13:27 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
03/11/17 18:34 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่