SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/10/21 08:12 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
10/09/21 17:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/09/21 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/09/21 17:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2564
01/07/21 17:47 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
10/06/21 18:27 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/06/21 18:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2564
10/06/21 18:25 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
26/04/21 17:03 แจ้งข่าวเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ฉบับที่ 2
21/04/21 08:42 แจ้งข่าวเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
08/04/21 17:03 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
15/03/21 13:24 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/03/21 13:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2564
15/03/21 13:23 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/03/21 17:48 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์บริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่