SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KUMWEL - บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/12/20 17:36 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า
11/11/20 18:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11/11/20 18:23 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
11/11/20 18:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
28/10/20 17:56 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร
18/08/20 17:22 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ลงบนเวบไซต์ของบริษัท
11/08/20 18:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11/08/20 18:56 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
11/08/20 18:55 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
04/08/20 17:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30/07/20 17:09 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
22/07/20 17:54 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน
22/07/20 17:31 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร
24/06/20 20:11 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13/05/20 13:13 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่