SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/20 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (สอบทานแล้ว)  
13/11/20 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/11/20 17:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
21/10/20 13:10 แจ้งวันหยุดบริษัทฯ ที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
07/08/20 17:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
07/08/20 17:23 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
07/08/20 17:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว)  
06/08/20 17:07 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24/07/20 07:02 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯวาระพิเศษ : แจ้งการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ (เพิ่มเติม Template)
23/07/20 17:29 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23/07/20 17:28 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯวาระพิเศษ : แจ้งการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
26/06/20 20:09 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์
12/06/20 18:37 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12/06/20 18:36 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
21/05/20 07:54 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ (เพิ่มเติม Template)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่