SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LST - บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/02/20 19:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
21/02/20 19:10 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายเงินปันผล
21/02/20 18:33 งบการเงินรายปี 2562 - แก้ไข (ตรวจสอบแล้ว)  
21/02/20 17:54 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
21/02/20 17:51 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
21/02/20 17:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25/12/19 17:29 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
11/11/19 12:48 เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2563_LST
08/11/19 17:32 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
08/11/19 17:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
08/11/19 17:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
08/08/19 19:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08/08/19 19:56 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/05/19 17:23 แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท
09/05/19 19:07 การเผยแพร่รายงานการประชุมและภาพบันทึกการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่