SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LST - บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/18 17:24 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
10/08/18 17:24 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
25/06/18 17:56 แจ้งผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
10/05/18 18:17 การเผยแพร่รายงานและภาพบันทึกการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
10/05/18 18:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/18 18:14 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
27/04/18 19:48 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
26/03/18 19:04 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23/02/18 18:25 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)
23/02/18 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
23/02/18 17:18 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการจ่ายเงินปันผล
23/02/18 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23/02/18 17:17 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
01/12/17 12:31 การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
09/11/17 19:05 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่