SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LST - บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/17 18:33 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
09/11/17 18:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11/08/17 17:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11/08/17 17:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11/08/17 17:42 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
12/05/17 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12/05/17 17:16 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
09/05/17 20:24 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และภาพบันทึกการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
05/05/17 13:14 การแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี 2559
26/04/17 19:50 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
24/04/17 18:01 ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
27/03/17 08:56 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28/02/17 18:22 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และการจ่ายเงินปันผล
28/02/17 17:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/02/17 17:53 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่