SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MEGA - บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/02/19 08:10 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
22/02/19 21:17 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
22/02/19 19:22 การเพิ่มทุนหุ้นสามัญในบริษัทร่วมค้า
22/02/19 19:05 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
22/02/19 18:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22/02/19 18:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21/02/19 17:54 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
07/02/19 07:52 หุ้นเพิ่มทุนของ MEGA เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
05/02/19 12:54 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MEGA-WA (F53-5)
30/01/19 18:02 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
29/01/19 18:25 สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
08/01/19 08:35 หุ้นเพิ่มทุนของ MEGA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2562
04/01/19 17:35 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MEGA-WA (F53-5) (แก้ไข)
04/01/19 13:29 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MEGA-WA (F53-5)
21/12/18 18:56 กำหนดการใช้สิทธิของ MEGA-WA (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่