SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/01/22 17:29 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจาณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
12/11/21 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 17:12 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 17:11 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 17:03 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
01/10/21 18:29 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคลคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
11/08/21 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/05/21 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 20:19 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)
28/04/21 17:16 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28/04/21 17:15 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่