SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/18 20:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09/11/18 20:30 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/09/18 17:53 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
14/08/18 12:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14/08/18 08:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/08/18 08:24 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
22/06/18 13:20 ขอชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนในประเทศจีน
11/05/18 22:30 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็ปไซต์ของบริษัท
11/05/18 22:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11/05/18 20:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11/05/18 20:07 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
27/04/18 19:16 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05/04/18 17:54 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัท
14/03/18 08:20 ชี้แจงข้อมูลโครงการลงทุนในประเทศจีน
08/03/18 17:56 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่