SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PPS - บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 17:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 17:26 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 17:24 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 17:23 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
29/04/22 06:54 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
22/04/22 18:38 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22/04/22 13:23 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18/03/22 17:09 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
04/03/22 13:03 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 (การงดจ่ายปันผล, การแต่งตั้งกรรมการใหม่, ขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป, กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) (แก้ไข)
25/02/22 19:46 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 (การงดจ่ายปันผล, การแต่งตั้งกรรมการใหม่, ขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป, กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)
25/02/22 19:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25/02/22 19:41 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/22 19:41 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
11/01/22 17:11 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
22/12/21 13:05 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่